Showing the single result

  • LOS ANGELES – LAS VEGAS – SANDIEGO

    Thành phố Los Angeles giữ nhiều nét riêng. Đến Los Angeles  , bạn có dịp tham quan, khám phá thủ đô giải trí thế giới, một thánh địa văn hóa tự hào có hơn 100 bảo tàng, và một thiên đường thời tiết tốt. Đây là thành phố duy nhất ở Bắc Mỹ tổ chức Thế vận hội mùa hè hai lần