Showing the single result

  • MATXCƠVA – VÀNH ĐAI VÀNG – XANH PÊTECBUA

    Nước Nga xa xôi mà cũng vô cùng gần gũi với bao nhiêu thế hệ người Việt Nam lao động, học tập và làm việc tại đây. Đặc biệt với những người chưa từng đến nước Nga, chỉ biết nước Nga qua những vần thơ của Pushkin, … thì đều ao ước có một lần được đặt chân đến nước Nga – “đất nước của Putin” ngày nay.