Showing the single result

  • SINGAPORE – INDONESIA – MALAYSIA

    Tới đây chúng ta sẽ khám phá ba đất nước với môi trường sống hiện đại hàng đầu Đông Nam Á,với các dân tộc chung sống hòa bình trên một mảnh đất. Hành trình liên giới với ba quốc gia độc đáo này sẽ đem đến cho du khách một kỳ nghỉ trong mơ.